Privacyverklaring

CheeseWorks, gevestigd aan Brabantsestraat 17, kamer 2.47 3812 PJ Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.cheeseworks.nl
Brabantsestraat 17, kamer 2.47 3812 PJ Amersfoort
+31629537593

G. de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van CheeseWorks.
Hij is te bereiken via geert@cheeseworks.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

CheeseWorks verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. CheeseWorks verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • De door jou opgegeven voor- en achterna(a)m(en), geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.
 • In het geval van een foto-opdracht: foto’s van jou, je familie/vrienden, je leefomgeving of je bedrijf.
 • In het geval van een bruidsreportage: je trouwdatum, de naam/telefoonnummer/mailadres van je partner en ceremoniemeester(s).
 • In het geval van een politiek portret: je politieke voorkeur.
 • In het geval van een betaling is je bankrekeningnummer zichtbaar in de bankomgeving, maar je rekeningnummer wordt niet genoteerd in de administratie of opgeslagen bij je contactgegevens.
 • In het geval van een connectie via social media: de gegevens die je deelt via je profiel.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
CheeseWorks verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van fotografie en vormgeving aan onze opdrachtgevers.
 • Communicatie voorafgaand aan, tijdens en na een fotosessie.
 • Het navigeren naar, en contact onderhouden met contactpersonen op de fotolocatie.
 • Levering van beeldmateriaal (bijvoorbeeld via, e-mail of post).
 • Facturering en administratie.
 • Opslag en archivering van foto’s (in een beveiligde online-omgeving zoals Dropbox, en tevens offline).
 • Het onderhouden van een beperkt netwerk via social media (Facebook, Instagram, LinkedIn).
  Staat er een ongewenste foto op één van onze profielpagina’s? Op verzoek wordt deze uiteraard verwijderd.
 • Het onderhouden van één of meerdere websites waarop voorbeeldfoto’s gemaakt door CheeseWorks te zien zijn. Staat er een ongewenste foto op één van onze websites? Op verzoek wordt deze uiteraard verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming 

CheeseWorks neemt mogelijk op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CheeseWorks) tussen zit. CheeseWorks is een klein bedrijf met een hoge mate van persoonlijke zorg en dus is er maar heel weinig geautomatiseerd, maar in het geval van een hack kan het zijn dat jouw foto’s of gegevens onbedoeld inzichtelijk worden voor anderen. CheeseWorks gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Dropbox. Dit gebruiken we voor de online opslag van bestanden (foto’s, maar ook de administratie). Dit maakt het mogelijk snel fotoseries en andere bestanden te synchroniseren en backuppen op de verschillende computers in het systeem.
 • Google. Hier zijn het agendasysteem en het mailsysteem, inclusief het online mailformulier op cheeseworks.nl ondergebracht.
 • Eigen computersystemen: In ieder geval één computer op de studiolocatie, één op een thuislocatie en één laptop met beperkte opslagcapaciteit voor onderweg. Onze Windows-computers zijn beveiligd d.m.v. wachtwoorden en (betaalde) antivirus- en firewallsoftware van Bitdefender, en worden goed up-to-date gehouden.
 • Daarnaast hebben we middels onze telefoon (Android) toegang tot zowel het Google- als het Dropoxsysteem, zodat we je te allen tijde kunnen voorzien van diensten. Ook de telefoons zijn beveiligd met betaalde Bitdefender-beveiligingssoftware.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Je foto’s worden in het archief voor onbepaalde tijd bewaard, zowel online als offline, teneinde ze voor de toekomst veilig te stellen. Door het aangaan van een afspraak voor een foto-opdracht ga je hiermee akkoord. Natuurlijk kunnen je foto’s op verzoek uit het systeem worden verwijderd. Overige persoonsgegevens (naam, adresgegevens, telefoon, e-mailadres) worden bewaard voor in ieder geval de wettelijke bewaartermijn voor administratie (7 jaar).

Delen van persoonsgegevens met derden 

CheeseWorks deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CheeseWorks blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt CheeseWorks jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

CheeseWorks gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar geert@cheeseworks.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. CheeseWorks zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. CheeseWorks wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via geert@cheeseworks.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

CheeseWorks neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via geert@cheeseworks.nl.

Alleen contact

Stuur een berichtje!